Donate - Ủng Hộ

YANTEAMC3.NET là website blog được tạo nên ngày 15-04-2020 đang trong quá trình Phát Triển.

Mọi giúp đỡ của anh chị, chú bác đã làm phát triển Website hơn.

THÔNG TIN DONATE - ỦNG HỘ:

Ủng Hộ quá VÍ ĐIỆN TỰ MOMO

MOMO: 0386843031

Ngân Hàng BIDV

NGÂN HÀNG: BIDV 

STK: 59010000671531

VO KHAC TAM

DANH SÁCH ANH CHỊ DONATE - ỦNG HỘ:

- Nguyễn Hữu Hùng: 100k (Momo)

- Bích Hồ: 50k (Momo)

- Đào Bá Tú: 50k (Momo)

- Nguyễn Văn Cường: 100k (Momo)

Nguyễn Thu Nga: 100k (NH BIDV)

Jos Nguyen: 3$ (Paypal)

...................

Mọi sự ủng hộ, sẽ được upload lên tại website