Donate - Ủng Hộ

BAOVN24H.COM là website blog được tạo nên ngày 15-04-2020 đang trong quá trình Phát Triển.

Mọi giúp đỡ của anh chị, chú bác đã làm phát triển Website hơn.

THÔNG TIN DONATE - ỦNG HỘ:

Ủng Hộ quá VÍ ĐIỆN TỰ MOMO

MOMO: 0925680635

NGÂN HÀNG: MBBANK 

STK: 1234567012345

HA THIEN NHAN

DANH SÁCH ANH CHỊ DONATE - ỦNG HỘ:

Mọi sự ủng hộ, sẽ được upload lên tại website